Sving
Video/Text

8. Olika sinnen

Lektion 8


Nu ska vi leka lite med våra sinnen, syn, hörsel och känsel. Ett av de här sinnena är mer dominant hos dig och något annat mindre dominant. 

Close
Pen
>