Sving
Video/Text

10. Blunda och putta

Lektion 10


Puttning är väldigt mycket känsla och det gäller att känna hur hårt ska vi putta. Genom att blunda stänger vi av synen och kan bara förlita oss på känslan. Putta och försök att känna hur långt bollen kommer och titta och se om du hade rätt.


Close
Pen
>