Närspel
Video/Text

11. Längdkänsla wedgar

Lektion 11


Längdkänsla är jätteviktigt om man ska bli bra på wedgar. Först måste vi veta hur långt vi slår wedgarna och sen ska vi lära oss de andra avstånden.

Som i alla slag i närspelet är längden viktig. Alla kommer ha olika specialavstånd beroende på svinghastighet. Jag har som sagt 60m 80m och 100m. När jag spelar på banan försöker jag få dom avstånden. 

Eftersom jag har tränat mycket på denna övning så kan jag även de andra avstånden också. 

Close
Pen
>