Närspel
Video/Text

5. Landa bollar

Lektion 5

Denna övning kallas för stegen, lägg ut valfritt antal klubbor med valfri avstånd ifrån varandra. Börja med att landa bollen i första rutan, andra bollen i andra rutan, osv. När du klarat hela stegen utan att missa är du färdig, missar du någon får du börja om. 🙂

I denna övning är varje slag viktigt, precis som det är på banan. Genom att ha övningar där varje slag är viktigt blir det mer likt spelet som vi spelare det. Vilket gör att du kommer prestera bättre på banan när det verkligen gäller. Övningen är svår och kan ta tid, ge inte upp utan försök fortsätta tills du klarat den. Det kommer ge dig självförtroende och du kommer chippa ännu bättre på banan. Blir det för svårt, öka avståndet mellan klubborna. 

Close
Pen
>