Närspel
Video/Text

6. Chippa med olika klubbor

Lektion 6


Olika klubbor flyger olika högt och rullar olika långt. Genom att lära oss chippa med alla klubbor utvecklar vi vår längdkänsla och förståelse över bollens höjd och hur långt bollen rullar. Som du kommer att märka är det viktigt att du kan landa bollen där du vill, vilket gör att förra övningen är riktigt bra och viktig att lära sig. 

Du kommer även att få mer alternativ när du chippar. Genom att du kan chippa med 4 klubbor istället för bara en ökar chansen att du ska komma nära flaggan och på så sätt får du mer självförtroende och kommer chippa bättre. 

Close
Pen
>