Närspel
Video/Text

5. Olika lutningar

Lektion 5


En bunker är oftast inte plan utan brukar luta endel. Då gäller det att luta sig med lutningen så att lutningen jämnas ut. Uppförsläge är enklare än ett nerförsläge. Lutar det neråt se till att bollen kommer upp ur bunkern för det är det svåraste slaget i golf.


Close
Pen
>