Sving
Video

Driver

Lektion 1


Drivern är en speciell klubba, det är den enda klubban som har en konvext träffyta. Träffytan buktar lite utåt. Detta gör att det är väldigt viktigt att träffa bollen mitt i sweetspoot. En klack blir alltid silce när du slår med drivern! Här gäller det också att träffa bollen på vägen upp för att få maximal längd.


Close
Pen
>