Köpvillkor och användarvillkor för Henriks Golfakademi,

Köpvillkor

PRISER OCH BETALNING

Varje vara anges med pris inklusive moms. I checkouten kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Betalningsvillkor finns angiven i checkouten beroende av valt betalningssätt.

Gratiskonto

Henriks Golfakademi erbjuder ett gratiskonto. Gratiskontot innefattar närspelskursen och är helt gratis. 

ÅNGERRÄTT

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du genomförde ditt köp av medlemskap.

Återbetalningsskyldighet:

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. 

GARANTIER OCH SERVICE

Om det föreligger ett fel på tjänsterna Henriks Golfakademi erbjuder, bör du inom skälig tid efter att du upptäckt det, meddela oss på henrik@henrikengvall.se om felet. Vi kommer då att informera dig om hur du går vidare (reglerna kring reklamation finns i Konsumentköplagen).

PRIVAT POLICY

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

COOKIES

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda Henriks Golfakademi på bästa sätt bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

Användarvillkor

Användarvillkor för Henriks Golfakademi.

§1. INLEDNING.

Dessa användarvillkor gäller för www.henriksgolfakademi.se. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med webbplatsens ägare Henrik Engvall. 

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbplatsen och dess tjänst kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:  Logga in på ditt konto och följa anvisningarna under fliken hantera prenumeration eller skicka ett mejl till henrik@henrikengvall.se.

Nedan givna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna via mejl.

§2. SYFTE.

Syfte med webbplatsen är följande: Att stödja och hjälpa användarna att nå sina golfmål. Informationen som tillhandahålls på eller genom denna webbplats är endast för utbildnings- och informationsändamål och endast som ett självhjälpsverktyg för ditt eget bruk.

§3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBPLATSEN

Webbplatsen ägs samt hanteras av Henrik Engvall i egenskap av fysisk person med hemvist i Sverige.

§4. ANVÄNDARVILLKOR

  • Du får inte publicera affiliate-länkar i Henriks Golfakademi.
  • Du får inte länka till en sida från Henriks Golfakademi som är utformad för att fånga våra medlemmars e-postadresser.
  • Du får inte marknadsföra dina egna informationstjänster, produkter eller verktyg, inifrån vår community eller till våra medlemmar om du inte har gett uttryckligt skriftligt medgivande.
  • Du får inte förringa andra användare av gemenskapen, göra inlägg på ett sätt som sannolikt kan vara till besvär för andra medlemmar enligt bestämt av Henriks Golfakademi.

§5. IMMATERIALRÄTT

De upprättshovsrättsligt skyddade materialen som finns tillgängliga på webbplatsen får inte användas utan tillstånd ifrån upphovsmannen. Användarna tillåts således inte kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

§6. PERSONUPPGIFTSPOLICY

a) Webbplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter. 

b) PERSONUPPGIFTER SOM KAN/KOMMER ATT BEHANDLAS

Genom att acceptera följande användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande: Förnamn, efternamn och mejladress. Känsliga uppgifter tillåts inte samlas in och behandlas. 

c) Tredje man

Personuppgifter kommer inte lämnas ut till tredje man, om det inte krävs p.g.a. tvingande regler, order ifrån domstol eller kunna fullfölja konsumenters köp.

d) Period som personuppgifterna kommer att sparas

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

e) Kryptering

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure socket layer) som säkerställer användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sättgenom att informationen krypteras. 

f) Användarnas rättigheter

Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs utav mig, Henrik Engvall

Registerutdrag lämnas ut i skriftlig form, antingen via post eller digitalt. 

Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har användaren rätt att vända sig till Henriks Golfakademi för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användaren även rätt att komplettera dem. 

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.  

Rätt till radering

Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men in följande fall måste personuppgifterna raderas. 

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlats in för,
  • Om samtycke återkallas,
  • Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det, 
  • Om det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska den kontakta Henrik Engvall, via mejladress henrik@henrikengvall.se

§ 7. COOKIES

Denna webbplats använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda Henriks Golfakademi på bästa sätt bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

Det förekommer även tredje mans cookies på webbplatsen, d.v.s cookies som är placerade av tredje part. 

En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet

§ 8. ANVÄNDARES AVTALSBROTT

En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillkor hanteras enligt följande: Användaren blir avstängd ifrån webbplatsen i två veckor om avtalsbrottet är av mindre art och permanent om det är ett grovt avtalsbrott. Om det är ett grovt avtalsbrott kan också Henriks Golfakademi ta det vidare till högra instans.

§9. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING

Jag, Henrik Engvall, som äger webbplatsen, Henriks Golfakademi, friskriver mig ifrån följande juridiska ansvar:

I den utsträckning det inte strider mot lag ska Henrik Engvall inte hållas ansvarig för förlust av data samt straffmässiga skadestånd som rör material på webbsidan. 

Henriks Golfakademis roll är att stödja och hjälpa dig att nå dina egna golfmål, men din framgång beror främst på din egen insats, motivation, engagemang och uppföljning. Vi kan inte förutsäga och vi garanterar inte att du kommer att uppnå ett visst resultat, och du accepterar och förstår att resultaten skiljer sig åt för varje individ. Varje individs resultat beror på hans eller hennes unika bakgrund, engagemang, lust, motivation, handlingar och många andra faktorer. Du samtycker helt till att det inte finns några garantier för det specifika resultat eller resultat du kan förvänta dig av att använda informationen du får på eller via denna webbplats.


Även om alla ansträngningar görs för att säkerställa riktigheten av information som delas på eller via denna webbplats, kan informationen oavsiktligt innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Du samtycker till att vi inte är ansvariga för åsikter eller riktigheten av fakta som hänvisas till på eller via denna webbplats, eller från någon annan individ eller företag som är anslutna till denna verksamhet eller Henriks Golfakademi på något sätt. Eftersom vetenskapliga, tekniska och spelmässiga metoder ständigt utvecklas, samtycker du till att vi inte är ansvariga för riktigheten av denna webbplats, eller för eventuella fel eller utelämnanden som kan uppstå.

§10. JURISDIKTION

Webbplatsen, Henriks Golfakademi, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av Svensk lag.

§11. KONTAKT

Vid frågor som rör webbplatsen och dess innehåll nås jag på e-mail henrik@henrikengvall.se

 

>