Mentalt
Video/Text

4. Ankring

Lektion 4


Hört talas om Pavlovs hundar? Pavlov var en vetenskapsman på 1800 talet som ringde i en klockan samtidigt som han matade sina hundar. Hundarna lärde att när klockan ringer är det mat. Efter ett tag så ringde Pavlov i klockan ändå att det inte var mat. Hundarna hade då ankrat klockans klang och matlusten. De blev hungriga och började dregla om munnen. Vi kan göra lika med oss själva, när du slår ett bra slag kan du ankra den känslan och lära dig att plocka fram den senare.

Du kan spara vilka känslor du vill. Jag har sparat lite olika, ett bra slag, känslan av en sänkt putt, känslan när jag har 100% självförtroende så att jag sen kan plocka fram dem när jag vill. Måste jag sätta en putt istället för att bli nervös och börja tänka vad som händer om jag missar. Tar jag fram känslan av 100% självförtroende och bara går fram och sänker putten. 

Close
Pen
>